Velkommen til Linderud E-sport!

E-sport er i stadig vekst både nasjonalt og internasjonalt, og interessen vokser blant barn og ungdom. Flere ønsker å bli bedre på spillet de spiller, og å finne et sted et hvor man kan få utvikle potensialet sitt. Vi i Linderud IL ønsker å i møte komme denne interessen hos barn og unge i vårt nærmiljø, og starter derfor endelig opp en ny E-sport gruppe i bydel Bjerke. 


Hva er E-sport?
E-sport (elektronisksport) er en kompetitiv sport hvor utøveren bruker deres fysiske og mentale ferdigheter til å konkurrere i forskjellige spill i en virtuell, elektronisk omgivelse” - Det Internasjonale E-sport forbundet.


Hvorfor starte vi opp et E-sport tilbud?

 • Dataspill er en stor og viktigfritidssyssel for barn og unge.
 • Den store majoriteten spiller i dag ofte uorganisert og uten gode rammer.
 • Organisering av en hobby mange gutter og jenter bedriver.
 • Møte barne- ungdomskulturen.
 • Øke forståelse og aksept for sporten.
 • Ta samfunnsansvar.
 • Etablere viktige verdier som god sportsånd, samarbeid og lagfølelse


Hvordan E-sport i Linderud IL?
Målt vårt er å skape mer aktivitet hos barn og unge gjennom å tilby en kombinasjon av fysisk aktivitet og E-sport. (MOVE -EAT-PLAY)
Dette innebærer:

 1. 45 min. fysisk aktivitet i LF-hallen 
 2. Dusj + enkel matservering
 3. Spilling

Hva?

 • Lær om spilling og e-sport konkurranser
 • Linderud IL stiller med maskiner/alt av utstyr for å spille.  
 • Ungdom skal være med selv og planlegge og drive aktiviteten.
 • Spillere i forskjellige aldersgrupper avhengig av interesse/deltagelse
 • Det lages grupper som kan trene sammen for å konkurrere

For hvem?
Alle barn og unge fra 10 - 25 år velkomne.


Når?
Treningstider finner du HER. Det er bare å dukke opp på trening! 

I en oppstartsperiode har vi treninger for alle aldre én gang i uken, men på sikt vil vi gjerne utvide til 2 ganger, om vi ser at det er et ønske og behov. 

Utstyr
Man trenger ikke ha egen maskin for å delta, dette er har vi i Linderud E-sport. 

Les mer i presentasjonen benyttet under informasjonsmøtet 28. oktober; PPT infomøtet 28. okt.pdf


Kontakt info:

Leder:
Jørund Helge Strømseng 
tlf:913 96 134


E-post: post@]linderudil.no
Hjemmeside: www.linderudil.no
Konto nr: 7878.06.05757
Organisasjonsnummer: 871 286 272