Linderud IL
Velkommen til Linderud Idrettslag
 

Linderud idrettslag for alle alders grupper i området.

Linderud Idrettslag
 

Informasjon

Grasrotandel
 

Gi Linderud IL din grasrotandel når du tipper !

Foreldrevettregler
 

Det handler om respekt, ikke sant ?

Search articles
Search terms: 
Login
User ID: 
Password: 

Velkommen til Linderud Idrettslag

                                

              Klikk deg inn på din gruppe / lag og finn informasjon !
   (
Noe informasjon du savner ? Ta kontakt med gruppeledere/lagleder)Utsatt en uke - Årsmøte 2017

Årsmøte Linderud IL og grupper

Hovedstyret i Linderud IL avholder ordinært årsmøte Torsdag 23. mars 2017 kl. 19.00 i klubbhuset.

Utsatt en uke pga regnskapet må bli ferdig.

Eventuelle forslag må være styret i hende senest Torsdag 09. mars 2017. 

Forslag sendes til post@linderudil.no 

Fullstendig sakliste vil være tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøtet – på klubbhuset. Saksdokumentene leveres ut på møtet.

Gruppene har Årsmøte etter følgende plan samme dag (egne gruppe innkallinger):
17:00 - Cheerleading
17:45 - Håndball
18:30 - Fotball

Styret


Linderud IL Cheerleading Fame ble NM mester!

Nytt medlemsregister i Linderud IL

Linderud IL har fra 01.01.2016 byttet system for medlemsregister. Vi bruker nå KlubbAdmin som er levert av Norges Idrettsforbund. Årsaken til at vi har byttet er en bedre løsning enn det vi hadde og brukere kan enklere administrere sitt medlemskap. I tillegg er det nå krav fra idrettsforbundet om at alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsdatabase i tråd med forskrift gitt av idrettsstyret. Denne sentrale løsningen bidrar også til enklere rapportering for idrettslaget. 

  

Dette betyr det for oss:

Alle de tre delene av systemet og hele norsk idrett bruker den samme medlemsdatabasen, noe som gjør at et fleridrettslag som Linderud IL kan ha alle sine medlemmer i et system isteden for i mange forskjellige systemet. Dette sparer klubben for svært mye arbeid.

Din jobb som tillitsvalgt har nå skiftet fra å "fikse det meste for medlemmet" til å "lære medlemmet å fikse det selv". Dette vil ta tid og vil kreve tålmodighet, men vil lønne seg for alle på sikt.

Klikk her for mer informasjon!

Vi skal bygge idrettshall!

Ny Idrettshall på Linderud
Linderud IL har satt i gang prosjektet for å se på om vi kan bygge en egen hall på Linderud pga begrenset hallkapasitet i Linderudhallen, som i dag er idrettslagets hjemmebane. Dette går igjen utover klubbens aktiviteter innen håndball mm. Dette går selvsagt også utover mange andre som vil inn i Linderudhallen per i dag må avvises. Sett i lys av den forventede befolkningsveksten i dette området av Groruddalen tror ikke situasjonen vil bli bedre i fremtiden.
Vi har derfor satt i gang med dette prosjektet og nå prøver vi å finne ut hvem som kan være med å finansiere dette. Dersom noen ønsker å være med på dette prosjektet, så er det bare å ta kontakt. Det gjelder også dersom man har lyst til å være med å bruke hallen når den står klar. Alle bidrag vil selvsagt være viktig for å kunne lage et slikt tilbud i nærområdet.
Ta kontakt med prosjektleder: Jørund H. Strømseng (Mobil: 913 96 134)


Åpen Linderudhall på Lørdager
Linderud IL har åpen hall på lørdager fra kl 12:00-18:00 for alle mellom 7- 14.
Hallen er åpen lørdager
på disse datoer:  

<oppdatering pågår>


Trener ?

Linderud Håndball søker trenere!

Se Håndballsiden for mer info !

 

Grasrotandel !

Bli medlem av Linderud IL

      
  1. Registrer deg som bruker i min idrett hos Norges 
    Idrettsforbund HER
  2. Søk opp Linderud IL og send søknad om
    medlemsskap.
  3. Du får en epost fra Linderud IL med en
    bekreftelse av medlemskapet etter et par dager.
Klikk her for ytterligere info!
Kontakt info:

Linderud Idrettslag
Postboks 55, Linderud
0517 Oslo
E-post:
post@linderudil.no 
Hjemmeside:
www.linderudil.no 
Konto nr: 7878.06.05757 
Organisasjonsnummer: 871 286 272

url and counting visits