Velkommen til Linderud Fotball !


Linderud Fotball er en klubb i Bjerke Bydel i Oslo. Vi er i gang med å bygge opp barnefotballtilbudet i klubben, og jobber aktiv for å få flere til å spille fotball. Siden høsten 2020 har vi kjørt felles treningstid for alle aldre på Linderudbanen der barna har blitt delt inn i ulike aldersgrupper og fått trening på sitt nivå. Per dags dato har vi ingen alderspesifikke lag, men aktiviteten har vært meget stor, og vi jobber med nå med en organisering der vi håper at flere vil melde seg inn i Linderud IL og delta på ordinære lag. 

Alle barn og unge fra 4 - 19 år velkomne!

Det er bare å dukke opp på trening. Treningstider finner du HER.


Vi trenger hjelp av foreldre som kan påta seg trener/lederoppgaver for barna !

Så har du lyst og litt tid, send en epost til fotball@linderudil.no eller kontakt Morten Rom (ansvarlig for barne- og ungdomsfotballen) på 975 39 797.Kontakt info:

Leder: Dennis tlf: 478 61 519

Sportslig leder barn og ungdom: Morten, tlf :975 39 797


E-post: fotball@]linderudil.no
Hjemmeside: www.linderudil.no
Konto nr: 7878.06.05757
Organisasjonsnummer: 871 286 272