Vi i Linderud IL har utviklet et eget leder- og frivillighetprogram for ungdom i nærområdet i alderen 15 – 25 år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i felleskapsaktiviteter i sitt lokalmiljø innenfor idrett, andre fritidsaktiviteter, organisasjonsliv og frivillig arbeid ellers. Programmet baseres på og inspireres av modellene til Alnaskolen på Furuseth og  Tøyenakademiet, m.fl.)  


PILOT - VÅR 2022
Som del av arbeidet med å utvikle klubben til å bli Nabolagsklubb,  gjennomførte vi våren 2022 en pilot av programmet med 12 deltagere fordelt på ungdom knyttet til klubben og ungdom fra nærmiljøet. Programmet gav både oss og ungdommene nyttig erfaring som vi har tatt med oss ividereutviklingen av programmet, og som grunnlag for å søke om økonomisk støtte for å gjøre dette til et bærekraftig tilbud.


KUll 1 - VÅR 2023
Økonomisk støtte fra både Oslo idrettskrets, Sparebankstiftelsen óg Lotteri- og stiftelsestilsynet har gjort det mulig å videreutvikle tilbudet i 2023 og 2024. Våren 2023 setter vi derfor igang med ny periode med leder- og frivillighetsprogram, som nå har fått navnet Linderudakademiet. Det er rekruttert ca. 20 ungdommer der alle er tilknyttet nærmiljøet.

Les mer om vårens leder- og frivillighetsporgram HER.


Kull 2 - Vinter 2023/Vår 2024
Allerede til vinnteren 2023/24 planlegger vi å inkudere et nytt kull med ungdommer i Linderudakademiet, og da med et program som går over et helt år. Følg med på utviklingen. 


Spørsmål?
Ta kontakt med:
Eirin Berg, Linderud IL: mobil 936 37 320/ sportssjef@linderudil.no

PS! Vi er en nabolagsklubb - derfor er vårt lederprogram rettet mot ungdom bosatt i Bydel Bjerke eller ungdommer som har annen tilknytning til vår bydel. 


Tusen takk til våre støttespillere, Norges Idrettsforbund, Oslo Idrettskrets, Sparebankstiftelsen og samarbeidspartner Tøyen Sportsklubb som gjør lederprogrammet mulig!