Linderud Idrettslag sitt klubbhuset leies ikke ut for tiden.


Kontaktperson: Knut BoreKlubbuset

Leie klubbuset ?

Ønsker du leie Klubbhuset? 

Kontakt:
Kontakt: Knut Bore
Mobil: 916 54 481

Adressen til klubbhuset er:
Østre Akers vei 90, 0594 OSLO


Kart