LF Hallen

Linderud Flerbrukshall AS


På Linderud Idrettspark jobbes det med å få LF hallen ferdig og den skal stå klar til bruk fra august 2021!


Her kommer mer info!


I hallen er det mulig å leie følgende:

- En full flerbrukshall (Kan deles i 2)

- 4 Garderober 

- Trimrom 60 m2

- Allrom/Sosialt rom 100 m2For leie og informasjon kontakt:

Jørund H. Strømseng (913 96 134)

eller på epost: post@linderud-flerbrukshall.no