Lagsroller - under utarbeidelse


For å drifte et lag må det minimum være to voksne - trener og lagleder.
Det anbefales å engasjere flere foreldre til å dele på treneroppgavene, men sørg for at en har hovedansvaret. 

I tillegg til trener og lagleder, anbefales å engasjere flere foreldre som foreldrekontakter.
Hovedoppgaven for de ulike rollene er beskrevet nedenfor. Mer detaljert rollebeskrivelse finnes som lenker for hver av rollene (kommer).


  •  Trener har ansvar for det sportslige, dvs. planlegging og gjennomføring av håndballktivitetene på trening, kamper og turneringer.


  •  Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Lagleder er ansvarlig for organisering av lagets aktiviteter.


  •  Foreldrekontakten er bindeleddet mellom trener, lagleder og foreldregruppa. Foreldrekontakten har ansvar for å engasjere foreldre i dugnadsarbeid under arrangementer, samt fordele hallvakter og andre oppgaver som tildeles laget.Levert av IdrettenOnline