Ønsker du å bli medlem i Linderud IL?


Slik melder du deg inn i klubben:


 • Registrer deg (deretter ditt barn) som bruker i min idrett hos Norges
  Idrettsforbund her. 
 • Velg Ny bruker om du ikke er det.
 • Logg deg inn i boksen "Min Idrett" til høyre i dette vinduet.
 • Søk opp Linderud IL og send søknad om medlemsskap.
 • Søk kun for utøver, klubben får automatisk info om foresatte.
 • Husk å krysse av for hvilken idrett du melder deg på.
 • Du får en epost fra Linderud IL med en bekreftelse av medlemskapet etter
  et par dager.


Trykk på logoen for å melde deg inn!

Nytt medlemsregister i Linderud IL


Linderud IL har fra 01.01.2016 byttet system for medlemsregister. Vi bruker nå KlubbAdmin som er levert av Norges Idrettsforbund. Årsaken til at vi har byttet er en bedre løsning enn det vi hadde og brukere kan enklere administrere sitt medlemskap. I tillegg er det nå krav fra idrettsforbundet om at alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsdatabase i tråd med forskrift gitt av idrettsstyret. Denne sentrale løsningen bidrar også til enklere rapportering for idrettslaget. 

Dette betyr det for oss:

Alle de tre delene av systemet og hele norsk idrett bruker den samme medlemsdatabasen, noe som gjør at et fleridrettslag som Linderud IL kan ha alle sine medlemmer i et system isteden for i mange forskjellige systemet. Dette sparer klubben for svært mye arbeid.

Din jobb som tillitsvalgt har nå skiftet fra å "fikse det meste for medlemmet" til å "lære medlemmet å fikse det selv". Dette vil ta tid og vil kreve tålmodighet, men vil lønne seg for alle på sikt.

Klikk her for mer informasjon!Levert av IdrettenOnline