InkluderingsFOND for medlemmer i Linderud IL

Linderud IL har et mål om å være en inkluderende klubb med plass for alle. Derfor har vi opprettet vårt eget inkluderingsfond som skal hjelpe familier som opplever økonomi som en barriere for å kunne delta i idrett. 

Det finnes mange grunner til at man trenger økonomisk støtte og ordningen er derfor tillitsbasert. Forespørsel om økonomisk støtte kan tas med trener/lagleder eller sendes direkte til sportssjef@linderudil.no

Fondet har hjulpet mange barn med støtte til treningsavgifter, deltagelse på turneringer/konkurranser og/eller nødvendig utstyr for idretten. 

For å kunne opprettholde inkluderingsfondet er vi helt avhengig av støtte fra det offentlige og privat næringsliv. 

Vi ønsker derfor å takke alle bidragsytere i 2024: 

Oslo Idrettskrets 
Bydel Bjerke