Vi i Linderud IL har utviklet et eget leder- og frivillighetprogram for ungdom i nærområdet i alderen 15 – 25 år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i felleskapsaktiviteter i sitt lokalmiljø innenfor idrett, andre fritidsaktiviteter, organisasjonsliv og frivillig arbeid ellers. Programmet baseres på og inspireres av modellene til Alnaskolen på Furuseth,.  Tøyenakademiet, VIFs Unge Ledere, m.fl.)  


Praktisk informasjon:

Oppstart: Tirsdag 7. mars.
Varighet:  4-5 måneder
Hvem kan delta:  Ungdom fra 16 – 25 år med tilknytning til bydel Bjerke. 

Deltagelse: GRATIS, men obligatorisk oppmøte


Hvorfor delta på Linderud ILs lederprogram?

  • Spennende kurs som gir forskjellig kompetanse
  • En verdifull erfaring å skrive på CV’en
  • Et sosialt miljø med andre ungdommer 
  • Mulighet til å knytte nettverk i bydel Bjerke og med andre organisasjoner i Oslo
  • Sommerjobb for Linderud IL (min. 2 uker)
  • Mulighet for andre jobbtilbud i Linderud IL eller hos andre aktører


Obligatorisk kursprogram våren 2023
Programmet er inspirert av Furuset ILs Alnanskolen og Tøyen Sportsklubb sin Tøyenakademiet og består av 6 samlinger der du som deltager får ungdomslederkurs, førstehjelpskurs, og aktivitetslederkurs. I år har vi fått med oss Tøyen Sportsklubb som samarbeidspartner i utviklingen og gjennomføringen av programmet! 


Kursprogram:
Alle kursene før sommeren arrangeres på Linderud og inkluderer middag:


DATOTIDHVAHVORHVEM
1Tirs. 7. mars
kl.. 17.30 - 19.30
Kick Off
LF-hallenTSK og LIL
2Ons. 29. marskl. 18.30 - 21.00Bli Kjent &  teambuilding LF-hallenTSK
3Tors. 13. apr
kl. 17.30 - 20.30
“Jeg som rollemodell” Del 1
Klubbhuset, LILOIK
4Ons. 10.mai
kl. 17.30 - 20.30
“Jeg som rollemodell” Del 2
LF-hallenOIK

9. junikl. 16.00 - 22.30Frivillig Arbeid, Utekino på LinderudgårdLinderud GårdLinderud Gård og Bydel Bjerke
5 20. junikl. 17.30 - 20.30Praktisk aktivitetsledelse
KlubbhusetTSK
6 27. junikl. 17.30 - 20.30 Sommerjobb 2023
LF-hallenTSK/LIL
7Uke 26 - 31

Sommerjobb i Linderud IL

LIL
8Aug./sept

Avslutningssamling med diplom

LIL
PS: Det vil også være mulighet å melde seg på trener- og dommerkurs etter sommeren.  Sertifisering og jobbmuligheter

Ved gjennomført kursrekke før sommeren, vil deltakerne få førsteprioritet til sommerjobb i idrettslaget 2023 (min. 2 uker). Det vil også være mulighet for enkelte å få jobb internt i klubben våren og høsten 2023.

Etter endt lederprogram vil hver av deltakerne få utdelt et sertifiseringsbevis på gjennomført lederprogram.  


Ønsker du å delta?

Meld deg på infokveld på DEMO Linderud en av disse datoen:

  •  9. februar 17.30 - 19.00 
  • 16. februar kl. 17.30-19.00

MELD DEG PÅ INFOKVELD VIA DETTE SKJEMAET!

Spørsmål?

Ta kontakt med:
Hassan Gelle, Tøyen Sportsklubb; mobil 461 23 763 
Hege Grande Fjellbirkeland, Linderud IL: mobil 936 73 134 / hegegf@linderudil.no

PS! Vi er en nabolagsklubb - derfor er vårt lederprogram rettet mot ungdom bosatt i Bydel Bjerke eller ungdommer som har annen tilknytning til vår bydel. 


Tusen takk til våre støttespillere, Norges Idrettsforbund, Oslo Idrettskrets, og Sparebankstiftelsen og samarbeidspartner Tøyen Sportsklubb som gjør lederprogrammet mulig!