Regler for deltagelse

For at ÅPEN HALL skal være et hyggelig og trygt sted å være, har vi laget noen regler som må følges for å delta. 

  • Vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg!

  • Vis respekt for alle og opptre varsomt!

  • Inkluder andre i aktiviteter så alle føler seg velkommen!

  • Ta vare på utstyret og behandle det pent så det varer lenge.

  • All spising skal foregå ute i gangen.

  • Rydd opp avfall etter deg, ansvarlige ungdommer holder orden rundt seg!

  • Lek og ha det moro på en forsvarlig måte, ikke på andres bekostning!

  • Meld fra til en leder om du ser noe som ikke er bra!

    "Din oppførsel kan gjøre kvelden i Åpen hall bedre for både deg og andre som er her."