Til foreldre

Her er en kort orientering om Åpen hall til dere som er foreldre til barn og ungdom i den aktuelle alderen, samt til andre voksne som er opptatt av fritidstilbudet til ungdom på Linderud. Foreldre og andre voksne er velkomne til å stikke innom hallen og se hva som skjer!

Åpen hall er et uforpliktende møtested for barn og ungdom som hører til her i nærmiljøet. Tilbudet er fordelt over 2 ulike dager og 2 ulike haller; 

  • Fredager kl. 19.00 - 21.30 i LF-hallen.  Målgruppe: 7. - 10 trinn
  • Annenhver lørdag kl. 14.00 - 17.30 i Linderudhallen. Målgruppe: Barnefamilier og 1. - 7. trinn

 

Fri aktivitet – men ikke fritt fram!
Åpen hall er uforpliktende i den forstand at vi ikke organiserer all aktiviteten for barna og ungdommene. Det må de gjøre selv, og de unge deltar på det som de har lyst til. Som arrangør sørger vi for lokale, aktivitetsutstyr, ansvarlige ledere og at reglene for Åpen hall blir overholdt. Noen dager tilbyr vi ekstra og mer organiserte aktiviteter for interesserte. 

 

Selv om tilbudet er åpent og uorganisert, betyr det på ingen måte at det er «fritt fram». Vi har noen få, men klare regler for oppførsel i hallen Vi forventer at de unge viser respekt for hverandre og for de eldre lederne, at de tar godt vare på aktivitetsutstyret de får låne, at de bidrar til inkludering av alle og til god stemning i hallen. Selvfølgelig har vi forbud mot sigaretter, alkohol og narkotika i og rundt hallen.

 

Tilbudet er drevet på dugnad der det er foreldre til barn og unge knyttet til klubben som stiller som aktivitetsledere. Vaktene går på omgang, og hver dag er fem av lederne på jobb i hallen. 

 

Registrering
Når deltakere kommer i døra til Åpen hall, må de registrere seg før de slipper inn. Vi ber også om navn og mobilnummer til en forelder. 

 

I tilfelle noe skulle skje…
Vi forventer at foresatte til barn og ungdom som er i Åpen hall, er tilgjengelige på telefon om vi i spesielle tilfeller  ha kontakt. Vi har nesten aldri hatt alvorlige uhell i Åpen hall, men skulle det skje, må vi kunne varsle foresatte raskt. 

 

Lederne i Åpen hall kan nås gjennom vakttelefonen: xxx