BranninstruksFør det brenner/går alarm:   


 Gjør deg kjent med: 


 • Alle rømningsveier

 • Plassering av brannmeldere, håndslukkere og brannslanger

 • Bruken av slikt utstyr

 • Din rolle ved brannalarm, inklusiv oppmøteplass
   

Om du oppdager brann: 

 • Trykk inn nærmeste brannmelder (Alarmen i bygget vil da igangsettes).

 

 • alle du har ansvar for straks forlater bygget via nærmeste utgang/nødutgang og at dere samles på felles oppmøteplass - ute på skolegården til Linderud.  
   
 • Tell opp at alle har kommet seg ut, slik at du er sikker på at det ikke er noen igjen i garderober eller andre steder i bygget.
   

 

Byggets ansvarlige brannvakt vil koordinere varsling til brannvesen, slukningsarbeid og øvrig evakueringstiltak.
 
Ved brannalarm: 

 

 • Sørg for at alle du har ansvar for, straks forlater bygget via nærmeste utgang/nødutgang og at dere samles på felles oppmøteplass – ute på skolegården til Linderud.

 • Tell opp at alle har kommet seg ut, slik at du er sikker på at det ikke er noen igjen i garderober eller andre steder i bygget.  
   
  Avvent nærmere beskjed fra byggets brannansvarlig - enten i form av slukningsassistanse mm., eller klarsignal om at alarmen var falsk.  
   
  Uten beskjed fra brannansvarlig, må ingen gå inn i bygget


Instruks for Linderudhallen 2018

VEDLEGG

Utskriftsvennlig versjon i filarkivet
(åpnes i ny fane)